Thông tin lịch bay
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
04:10 --:-- CXR-ICN TW158
06:00 07:10 CXR-HAN VN7564
06:25 07:30 CXR-YIH VN696
07:00 --:-- CXR-SGN VJ603
07:00 08:00 CXR-SGN VN1341
07:05 --:-- CXR-SGN VJ613
07:05 08:15 CXR-HAN VN7550
07:20 --:-- CXR-HAN VJ770
07:25 --:-- CXR-VKO ZF7744
07:30 --:-- CXR-HAN VJ776
07:30 --:-- CXR-SGN VN7341
07:35 --:-- CXR-SGN VJ601
07:50 --:-- CXR-YTY BL1022
08:20 --:-- CXR-SGN VJ617
08:20 --:-- CXR-HAN VN1552
08:30 --:-- CXR-OMS ZF5544
09:15 --:-- CXR-SGN VJ609
10:05 --:-- CXR-CGO VJ5258
10:15 --:-- CXR-VII BL520
10:25 --:-- CXR-SGN VJ689
10:25 --:-- CXR-DAD VN1944
10:30 --:-- CXR-HKG UO567
10:40 --:-- CXR-CAN CZ8476
10:55 --:-- CXR-SGN VN1345
11:10 --:-- CXR-TSN VJ5320
11:20 --:-- CXR-HAN VN1556
12:00 --:-- CXR-KUL AK205
12:10 --:-- CXR-DAD VJ580
12:20 --:-- CXR-ZGC VJ5126
12:45 --:-- CXR-CZX VJ5102
13:05 --:-- CXR-DLC VJ5152
13:10 --:-- CXR-NGB VJ5306
13:20 --:-- CXR-HFE VJ5270
13:40 --:-- CXR-TNA VJ5246
14:00 --:-- CXR-CKG-INC CA454
14:15 --:-- CXR-WUX VJ5380
14:30 --:-- CXR-SGN VN1347
14:35 --:-- CXR-TSN VN500
15:45 --:-- CXR-HGH VJ5346
15:50 --:-- CXR-JJN VN876
16:00 --:-- CXR-CAN CZ6050
16:05 --:-- CXR-ICN VJ838
16:15 --:-- CXR-HAN QH1414
16:50 --:-- CXR-DAD VJ584
17:35 --:-- CXR-KWE VJ5336
17:35 17:05 CXR-HGH VJ5348
17:55 --:-- CXR-CSX BL1126
18:00 --:-- CXR-HAN BL230
18:15 --:-- CXR-KWE BL1128
18:20 --:-- CXR-HGH CA728
18:45 --:-- CXR-HAN VN1564
18:50 --:-- CXR-WUH VJ5378
19:10 --:-- CXR-CSX VJ5358
19:30 --:-- CXR-IKT EO2520
20:15 --:-- CXR-CSX BK3012
20:20 --:-- CXR-SGN VN1359
20:30 --:-- CXR-XIY VJ5362
20:45 --:-- CXR-CKG VJ5396
20:45 --:-- CXR-SGN VN1361
21:00 --:-- CXR-CTU VN718
21:10 --:-- CXR-KMG VN736
21:30 --:-- CXR-KMG VJ5324
21:30 --:-- CXR-ICN VN440
21:50 --:-- CXR-CKG 3U8856
22:05 22:15 CXR-ICN VJ836
22:20 --:-- CXR-HPH VJ732
22:40 --:-- CXR-HAN VJ772
22:50 --:-- CXR-HAN VJ778
22:55 --:-- CXR-SGN VJ695
23:05 --:-- CXR-SGN VJ697
00:50 --:-- CXR-ICN KE468
01:35 --:-- CXR-ICN ZE562
01:55 --:-- CXR-SGN BL393
02:20 --:-- CXR-ICN 7C4908
03:10 --:-- CXR-ICN TW158
03:20 --:-- CXR-XIY GJ8800
Giờ kế hoạch Giờ dự kiến Chặng bay Hãng hàng không Chuyến bay Quầy Tình trạng
Scheduled Time Estimated Time Route Airlines Flight Counter Status
05:05 07:20 CTU-CXR VN719
05:20 05:23 VKO-CXR ZF7743
06:15 --:-- PEK-CXR VN521
07:00 --:-- IKT-CXR ZF8543
07:10 --:-- TAO-CXR VJ5429
07:10 --:-- ICN-CXR VJ839
07:15 --:-- CTU-CXR VJ5317
07:40 --:-- SGN-CXR VN1340
09:10 --:-- HKG-CXR UO566
09:15 --:-- ICN-CXR VN441
09:25 --:-- ICN-CXR VJ837
09:40 --:-- VII-CXR BL521
09:40 --:-- CAN-CXR CZ8475
09:45 --:-- HAN-CXR VJ773
10:15 --:-- SGN-CXR VN1344
10:40 --:-- HAN-CXR VN1557
11:20 --:-- HAN-CXR VJ785
11:30 --:-- KUL-CXR AK204
11:35 --:-- HAN-CXR VJ781
11:35 --:-- HAN-CXR VN7551
11:40 --:-- HAN-CXR VJ791
11:55 --:-- DAD-CXR VJ583
12:00 --:-- HPH-CXR VJ731
12:10 --:-- SGN-CXR VJ610
12:10 --:-- SGN-CXR VJ696
12:25 --:-- SGN-CXR VJ698
12:40 --:-- INC-CKG-CXR CA453
13:35 --:-- DAD-CXR VN1945
13:50 --:-- SGN-CXR VN1346
14:40 --:-- YIH-CXR VN697
14:45 --:-- DAD-CXR VJ581
15:00 --:-- SGN-CXR VJ604
15:10 --:-- CAN-CXR CZ6049
15:25 --:-- HAN-CXR VJ783
15:35 --:-- HAN-CXR QH1413
15:50 --:-- HAN-CXR VN7563
16:15 --:-- HAN-CXR VJ771
16:30 --:-- BQS-CXR EO2553
16:35 --:-- HAN-CXR VJ779
16:55 --:-- SGN-CXR BL382
17:00 --:-- SGN-CXR VJ682
17:10 --:-- YTY-CXR BL1023
17:15 --:-- SGN-CXR VJ608
17:20 --:-- HAN-CXR BL231
17:20 --:-- HGH-CXR CA727
17:40 --:-- SGN-CXR VN1352
18:05 --:-- HAN-CXR VN1565
18:20 --:-- SGN-CXR VJ614
19:15 --:-- CSX-CXR BK3011
19:20 --:-- CGO-CXR VJ5259
20:00 --:-- SGN-CXR VN1358
20:10 --:-- HAN-CXR VN1569
20:15 --:-- HAN-CXR VJ789
20:50 --:-- CKG-CXR 3U8855
21:20 --:-- SGN-CXR VJ690
21:30 --:-- NGB-CXR VJ5307
21:40 --:-- CZX-CXR VJ5103
21:50 --:-- TSN-CXR VJ5321
22:05 --:-- ZGC-CXR VJ5127
22:10 --:-- HFE-CXR VJ5271
22:10 --:-- JJN-CXR VN877
23:10 --:-- WUX-CXR VJ5381
23:45 --:-- ICN-CXR KE467
23:55 --:-- TNA-CXR VJ5247
00:20 --:-- HGH-CXR VJ5347
00:35 --:-- ICN-CXR ZE561
00:40 --:-- DLC-CXR VJ5153
00:55 --:-- CSX-CXR BL1125
01:00 --:-- KWE-CXR BL1129
01:00 --:-- TSN-CXR VN501
01:20 --:-- ICN-CXR 7C4907
01:30 --:-- KWE-CXR VJ5337
02:00 --:-- ICN-CXR TW157
02:00 --:-- HGH-CXR VJ5349
02:10 --:-- CSX-CXR VJ5359
02:35 --:-- XIY-CXR GJ8799
02:35 --:-- WUH-CXR VJ5379
03:45 --:-- KMG-CXR VN737